Články

Uživatel

(+420) 602 200 728

Zákaznická linka PO-PÁ 8:00 do 15:00 hodin.

Oblíbené (0)

Vyhrazujeme si právo výběru zákazníků, kterým bude povolena registrace, stejně tak nákup za VO ceny

v našem velkoobchodním eshopu.

 

Kdo může nakupovat ve VO eshopu ( za velkoobchodní ceny):

- maloobchodní prodejci bytového textilu ( kamenný obchod nebo e-shop)
- hotely, penziony, restaurace
- nemocnice, domovy důchodců
- školy, školky
- ostatní ( např. obecní úřady…)

 

REGISTRACE

Pro zákazníka, který chce nakoupit zboží v našem VO eshopu je registrace povinná.

Po Vaší registraci probíhá autorizace, která může trvat do 3pracovních dnů.

 

Všeobecné obchodní podmínky - VELKOOBCHOD

 


společnost VEBA, textilní závody, a.s.

Sídlo: Křížová 1018/6, 150 00 Praha 5 - Smíchov, Česká republika

IČO: 45534276
DIČ: CZ699001648
společnost je registrována pod spisovou značkou odd. B, vložka 582 u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „Prodávající“) pro prodej prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://b2b.veba.cz/

 

Kontaktní údaje Prodávajícího:

Adresa pro doručování:

 

VEBA, textilní závody, a.s.

Přadlácká 89
CZ - 550 01  BROUMOV
(dále jen „Kontaktní adresa“)
Adresa elektronické pošty: b2b@veba.cz (dále jen „Kontaktní email“)
Telefon: (+420) 602 200 728 (dále jen „Kontaktní telefon“)

 

1. Úvodní ustanovení

 

1.1. Těmito všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej zboží (dále jen „obchodní podmínky“) se řídí vztahy mezi společností VEBA, textilní závody, a.s. (dále také „Prodávající“) a Kupujícími (dále jen „Kupující“).

1.2. Bude-li to vzhledem k souvislostem vhodné, mohou tyto obchodní podmínky odkazovat na Kupujícího či na Prodávajícího, jako na „smluvní stranu“, případně společně jako na „smluvní strany“.

1.3. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti mezi smluvními stranami uzavřením kupní smlouvy, v případě pochybností okamžikem dodání zboží Kupujícímu.

 

2. Objednávání zboží

 

2.1. Kupující objednává zboží v elektronickém obchodě (Eshopu), který je dostupný na adrese http://b2b.veba.cz (dále jen Eshop).

2.2. Kupující je povinen respektovat balení zboží specifikované Prodávajícím v Eshopu. Před provedením objednávky je Kupující povinen zkontrolovat vhodnost zboží pro své potřeby.

2.3. Nabídka Prodávajícího je nezávazná a Kupující se nemůže domáhat dodání celého objemu objednávaného zboží, není-li na skladě Prodávajícího. Prodávající na tuto skutečnost upozorní Kupujícího nejpozději při dodávce zboží.

 

3.Dodání a převzetí zboží

 

3.1. Forma dodaní a převzetí zboží: 

- Zásilkovou službou nebo jinou dopravou do místa určení
- Osobním odběrem v centrálním skladu na adrese:
Přadlácká 89, Broumov, a to pouze v po-pá v době, od 7hod. do 14hod. kromě státních svátků.
 
Zboží je možné vyzvednout bezprostředně po potvrzení o expedici objednávky Prodávajícím. Platba zboží bude provedena předem, ihned při převzetí zboží – pouze hotovost, nelze platit kartou, příp. na fakturu, je-li Kupující oprávněn takto zboží hradit. Kupující je povinen zajistit osobu oprávněnou k převzetí zboží od Prodávajícího, která je povinna své oprávnění prokázat.
Kontaktní osoba pro osobní odběr: Radka MARTINKOVÁ. Tel. č.: +420 491 502 277

 

3.2. Lhůta pro dodání zboží Prodávajícím Kupujícímu činí obvykle do 5 pracovních dnů následující po potvrzení objednávky Prodávajícím.  

3.3. Za dodání a převzetí se považuje dodání zboží do místa určení, tj. dodací adresa.

 

4. Kupní cena a platební podmínky

 

4.1. Kupní cena vychází z ceníku Prodávajícího, je sjednána přijetím objednávky Kupujícího Prodávajícím a je uvedena na daňovém dokladu (faktuře).

4.2. Ceny uvedené v ceníku jsou cenami velkoobchodními bez DPH.

4.3. Platbu za zboží je možné provést následujícími způsoby:

- Platba v hotovosti – v hotovosti ve výdejním místě v Broumově
- Platba předem – na základě proforma faktury
- Na dobírku – přepravci při dodání
- Platba formou uhrazení faktury se splatností do 14ti dní – pouze Kupující, kteří mají explicitně povoleno Prodávajícím.

4.4. Elektronická evidence tržeb ( EET):

Elektronická evidence tržeb je zde prováděna v BĚŽNÉM REŽIMU. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen zaevidovat kupujícímu účtenku. Zárověň je povinen zaevidovat přijatou platbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48hodin.

 

5. Vlastnické právo a přechod nebezpečí škody na zboží

 

5.1. Kupující se na základě sjednané výhrady vlastnického práva podle §2132 občanského zákoníku stává vlastníkem podle objednávky dodaného zboží až dnem jeho úplného zaplacení Prodávajícímu.

5.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem dodání zboží Prodávajícím a jeho převzetí Kupujícím, případně v okamžiku, kdy Prodávající umožní Kupujícímu s dodaným zbožím nakládat. Kupující je povinen prohlédnout dodané zboží bezprostředně při jeho předání, přičemž úplnost a správnost dodávky potvrzuje svým podpisem na faktuře nebo přepravním listě.

 

6. Odpovědnost za vady

 

6.1. Nedodá-li Prodávající Kupujícímu zboží ve sjednaném množství, jakosti a provedení, má zboží vady. Za vady zboží se považuje i dodání jiného zboží, než které bylo objednáno, a vady v dokladech nutných k užívání zboží.

6.2. V případě, že Kupující při předání a převzetí zboží zjistí porušení obalu, je povinen přesvědčit se o celistvosti a nepoškozenosti zboží. Zjištěné poškození je přitom povinen poznamenat na faktuře nebo přepravním listě, v opačném případě zaniká právo na dodatečné uplatnění těchto vad.

 

7. Záruka za jakost a omezení záručních podmínek

 

7.1. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost jím dodaného zboží, čímž se zavazuje, že jím dodané zboží bude po dobu trvání záruční doby způsobilé pro použití k obvyklému účelu, k němuž je svým charakterem určeno, a že si po tuto dobu zachová obvyklé vlastnosti.

 

8. Všeobecná ustanovení

 

8.1. Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení (nabídek, ceníků, akcí apod.) a faktur na Prodávajícímu známé e-mailové adresy vztahující se ke Kupujícímu.

8.2. Zapomenuté heslo

Pokud zapomenete heslo, můžete si jej nechat vygenerovat znovu nebo zavolat na tel. čísla uvedená v kontaktech.

 

9. Ostatní ujednání

 

9.1. Prodávající i Kupující se zavazují plně uznávat pouze písemnou formu komunikace, zvláště pak prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) a internetu, jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

9.2. V případě, že jedno nebo více ustanovení těchto obchodních podmínek bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, nebude se taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost dotýkat ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek, která budou vykládána tak, jako by tato nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení neexistovala.

 

10. Závěrečná ustanovení

 

10.1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne jejich zveřejnění na adrese Eshopu.

10.2. V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si společnost VEBA, textilní závody, a. s. vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí formou zveřejnění na adrese Eshopu.